Ekstern konsulent firma Ergo Pro har i juli udarbejdet en vurderingsrapport af vores nyudviklede overseng.  Klik her for at læse den

Ergo Pro Vurderingsrapport af nyudviklet overseng af GDV Technology