GDV Technology har indgået aftale i samarbejde med Egebækhus i Nærum omkring testforløb nyudviklet overseng.

Testforløbet består af 2-uger pre-test for personalet, for at sikre fortrolighed, og derefter på udvalgte borgere i midt november.

Egebækhus, et døgntilbud for voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov.