Uafhængighed, selvstændighed og selvhjulpenhed er kernebegreber for hverdagsglæde, men desværre ikke en selvfølge for alle. Borgere med nedsat funktionsevne, unge som gamle, er på forskellig vis afhængige af andres hjælp. Welfare Tech og Odense Kommune satte fokus på emnet ved et dialogmøde den 2. december 2015 hvor GDV Technology holdt oplæg omkring “den selvhjulpne borger”.

2015-12-10-selvhjulpen-gennem-hele-livet-med-velf_rdsteknologi_ItemView