Samarbejdspartnere

Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.

Sårcenteret huser nogle af landet førende tryksårseksperter
og er et globalt anerkendt sårcenter.

– Linak

Syddansk logo

SDTI (Syddansk Teknologisk Innovation A/S)

SDTI investerer i innovative danske forretningsideer, der befinder
sig i opstartsfasen.

Ergo Pro

Fysioterapeuter og arbejdskonsulenter igennem mere end 15 år og med stor erfaring i at undervise og rådgive i forflytning af patienter ved pleje- og/eller hospitalssenge. Afholder også forflytningskurser og uddanner forflytningsvejledere.

patienthome

Patient home

Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor.

Region H + Vihtek logo

Vihtek

VihTek er et regionalt videncenter, som skal skabe overblik over eksisterende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger samt bidrage til forskning, udvikling og innovation på området.