Om os

Hvad er baggrunden for vores produkt

Tryksår er en af sundhedsvæsenets og lægevidenskabens helt store udfordringer, der pga. lidelsens kompleksitet involverer adskillige fagområder såsom dermatologi, karkirurgi, ortopædkirurgi, infektionsmedicin, sygepleje, ernæring, hjælpemidler og teknologi.

Tryksår udgør en omsiggribende sygdomsmæssig byrde for et stort antal patienter og borgere verden over på hospitaler, pleje-, aflastnings- og genoptræningshjem samt sengeliggende personer i eget hjem. Den enkelte oplever både direkte gener som smerte, sygdom, operation og i værste fald livstruende sygdom samt afledte gener som længere indlæggelser, risiko for følgesygdomme, længere genoptræning, større medicinforbrug og dårligere funktionsniveau.

Tryksår er et enormt individbelastende, samfundsmæssigt og ikke mindst sundhedsøkonomisk problem. Mange danske hospitaler og plejehjem forsøger i disse år med store indsatser at mindske problemet. Her er bl.a. Tryksårspakken på landets hospitaler og særlig indsats mod tryksår som et af blot tre områder for fællesregional kvalitetsindsats.

I dag findes ingen forebyggende tiltag, der reducerer forekomsten af tryksår i høj grad, uden at de samtidig er til gene for den sengeliggende, særdeles ressource- og personalekrævende eller omkostningstunge.

Skriv til os og hør mere