VihTek (Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi) samarbejder med GDV Technology om videreudvikling af deres trykaflastende overseng: SPB, Sore Protective Bed, der som udgangspunkt er udviklet til den kommunale plejesektor. Oversengen kan, udover at forebygge tryksår, støtte personalet ved manuelle forflytninger.
Projektet gennemføres i samarbejde med Drifts- og Teknikafdelingen på Hvidovre Hospital og Hoftefraktur Enheden Hvidovre Hospital samt specialister inden for sårsygepleje, forflytning og hygiejne.