Hvad siger brugerne om os

Charlotte Skjoldman, teamleder dagcenter – CFD Egebækhus, Nærum:

Vores medarbejdere har faktisk i flere år sukket efter lignende hjælpemidler. Hjælpemidler, der som SPB kan arbejde sammen med de eksisterende hjælpemidler, vi er glade for, som f.eks. de madrasser vi allerede har, spilerdug og brugen af sengens funktioner.”

Oversengens fordel er, at der ikke skal helt så mange forflytninger/berøringer til som før, i f.eks. plejesituationer, hvilket gør borgeren mindre udadreagerende og giver borgerne en bedre start på dagen, samt et bedre arbejdsmiljø for personalet.

Stine Spangen, fysioterapeut – Seniorcenter Egegården, Gladsaxe:

Borgeren fik ondt af at ligge statisk stille. Nu har vi afprøvet den automatiske vendefunktion i en måneds tid, og nu kan borgeren selv stå ud af sengen. Før var hun stiv i hele kroppen, når hun vågnede, nu er hun relativt mobil. Og hun har ikke oplevet at vågne under vendingerne

Linn Trentel Busch, ergoterapeut og arbejdsmiljøkonsulent – ErgoPro

I de situationer, hvor arbejdet/forflytningen normalt kræver to medarbejdere for at ligge liftsejl på patienten, vurderes oversengen at kunne spare betydelige ressourcer, idet sejlpålægning med hjælp fra oversengen, vil kunne udføres forsvarligt af en person

Jessie Lykke, centerleder – Center Egegården/Møllegården, Gladsaxe

Sengen kan bruges til beboere, som skal liftes – her forbedres arbejdsmiljøet 
for medarbejderne, der ikke skal trække, skubbe og holde beboeren. Sengen 
kan gøre, at der kun skal bruges en medarbejder i stedet for to, og samtidig er det 
mere nænsomt for beboeren. Den kan også bruges til at ”omklamre” demente urolige beboere. Sengen kan sættes til at vende beboeren automatisk i løbet af døgnet .

Gitte Simmel Jacobsen, ergoterapeut og arbejdsmiljørepræsentant – Grønbjerghjemmet Center Vest, Spjald:

Vi oplevede tidligere, at beboeren blev utryg udadreagerende, når plejepersonalet skulle ind og vende ham om natten og dermed vækkede ham, men med det automatiske natprogram, der med meget, meget langsomme bevægelser flytter beboeren fra side til side, er nætterne blevet meget roligere. Det er genialt. Både fordi det skaber tryghed for beboeren, og fordi det giver et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.