Fordele

Fordele-Ældre-300x199

Boger / Patient:

 • Færre tryksår
 • Mindre smerte og sårbehandling
 • Større komfort og
 • Færre hudproblemer og mindre lugt
 • Behagelig trykaflastning
 • Hurtigere mobiliseret
 • Sikkerhed mod at falde ud af sengen
 • Let at betjene – flere kan blive selvhjulpne
 • Også velegnet til stærkt overvægtige
 • Forebyggelse af lungebetændelse for sengeliggende borgere

Plejepersonale:

 • Bedre arbejdsmiljø
 • Færre bevæge-apparatsskader
 • Fra 2-1, “den fornuftige forflytning”
 • Tidseffektivisering.
 • Mindre tidsforbrug på behandling af tryksår.
 • Hjælp til forflytning, personlig hygiejne og mobilisering af patienter
 • Mindre medicinsk udstyr at slås med i de små stuer
 • Behøver ikke længere vurdere hvilken madras patienten skal ligge på
 • Let at betjene

Plejehjem & Hospitaler:

 • Halvering af mobiliseringer
 • Ressourcebesparende
 • Reducering i antal udkørsler i forbindelse med vendinger/stillingsskifte af tryksårstruede borgere
 • Stor sundhedsøkonomisk besparelse
 • Kortere liggetid for patienterne
 • Færre indlæggelser
 • Længere levetid i forhold til nuværende produkter
 • Reducering i udskiftninger og reparationer
 • Reduceret hjemmepleje og hjemmehjælp
 • Besparelse på rehabilitering og genoptræning.