Cases

Urolig og angst borger, Århus Kommune

Borger med demens, plejecenter Kolding

  • Sover bedre
  • Bliver ikke vækket om natten ved vendinger
  • Meget mere rolig morgenpleje
  • Gået fra 2→1 plejer ved morgenpleje efter SPB er installeret

Borger i eget hjem, Assens Kommune

  • Vågnede før pga. ondt i ryggen og ved personalebesøg om natten.
  • Vågner ikke ved de automatiske vendinger/stillingsskifte om natten med SPB
  • Sover bedre og sover “igennem”.
  • Forstyrres ikke længere af personale om natten
  • Reduceret personaletid
  • Forbedring i rødmen efter udskiftning af vekseltrykmadras til SPB.

Sengeliggende borger 20-24 timer i døgnet, plejeboligerne Tranbjerg, Århus Kommune